GYED összege

A GYED összege a naptári napi átlagkereset 70%-a. A fentiekben nem említett jogosult (például méltányosság esetén) GYED-ének naptári napi összege a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszerese harmincad részének figyelembe vételével kerül megállapításra.

Ha azonban a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelme, illetve a munkanélküli ellátás alapját képező jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelme alapján kerül a GYED összege megállapításra.

 

A GYED maximum összege

A GYED összege havonta nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-át (gyed maximum).

Amennyiben a GYED a maximális összegben került megállapításra, azt minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni, illetőleg a tárgyévi adatoknak megfelelően január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani. Ha a GYED-et ugyanazon személy részére ugyanazon gyermek után kerül megállapításra, annak mértéke azonos lesz, az azzal összeggel, amit első ízben állapítottak meg, természetesen az adott tárgyévi keretek között. Ha a biztosított több jogviszony alapján is jogosult a GYED-re, ezek összegét egybe kell számítani, s így sem haladhatja meg a megállapított maximális mértéket.

A méltányosságból megállapítható GYED folyósításának idejét és összegét az illetékes regionális egészségbiztosítási pénztár jogosult meghatározni. Améltányossági alapon megállapított GYED összege maximum egy naptári napra nézve a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszerese harmincad része lehet.

A mélgányossági GYED esetében ettől eltérően, ha a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelme, illetve a munkanélküli ellátás alapját képező jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, ez esetben a méltányosságból folyósított gyermekgondozási díj összege a tényleges jövedelem összegét nem haladhatja meg.

 

 

 

Database connection error @ behajtas.biz